LevensSter

Always be true to yourself

Disclaimer

DISCLAIMER  

Ondanks dat ik alle vertrouwen heb in dat wat ik doe, wil ik een ieder er op attenderen dat GEEN van mijn behandelingen, zoals een ‘healing’, inwijding of anders op mijn pagina’s vermeld, vervanging is van een reguliere medische behandeling of ingreep door een arts. Ik stel géén medische diagnose en schrijf geen enkele vorm van medicatie voor. Indien u twijfels heeft over uw medische toestand of conditie dient u contact op te nemen met uw behandelend arts. Ik ben niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies, misbruik en/of foutief gebruik van de door mij geplaatste informatie, ‘healing’ en/of inwijding.

AANDACHT

Ook al is dit vanzelfsprekend, toch wil ik u erop wijzen dat er geen erotische massages worden toegepast.

PRIVACY

LevensSter respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy-regelgeving behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

LevensSter bewaart uw persoonsgegevens en gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering op grond van een wettelijk voorschrift.

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van LevensSter dan kunt u per e-mail contact opnemen met info@levensster.com.

<3 In licht & liefde <3

LevensSter